NÓGRÁD MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

2016 márciusában a Nógrád Megye Önkormányzata által vezetett konzorcium pályázatot nyújtott be a „TOP-5.1.1-15-NG1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések - Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” pályázat konstrukció keretében megyei foglalkoztatási paktum kialakításának és megvalósításának támogatására.

A pályázó konzorcium tagjai: Nógrád Megye Önkormányzata (a konzorcium vezetője), a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., továbbá a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány. A foglalkoztatási paktum döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítását célozza, de magában foglalja egyrészről a megye gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési tevékenységét, mint a munkaerő piac keresleti oldalának fejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű lakosság programba történő bevonását és a programban maradásuk támogatását is. A projekt teljes költségvetése 1,024 milliárd forint, melynek 70%-át munkaerőpiaci szolgáltatásokra, képzési- és bértámogatásra kell költeni. A megyei paktum munkaadói partnerkörébe elsősorban a stratégiai nagyfoglalkoztatók, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében munkahelyteremtéssel járó fejlesztést megvalósító szervezetek tartoznak, a mikro-, kis- és középvállalkozások kezdeményezéseit a hamarosan létrejövő helyi paktumok fogják támogatni.

A projekt előkészítő szakasza keretében elkészült Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája és akcióterve, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyását követően nyilvánosságra kerül. A foglalkoztatási stratégia hármas célja a gazdaság fejlesztése, a fejlődést kiszolgáló megfelelő képesítésű munkaerő biztosítása, a társadalom leszakadó rétegeinek integrációja és munkaerő piacra történő visszavezetése.

A foglalkoztatási paktum feladata, hogy a lefektetett stratégiai célok elérése érdekében erősítse a csatlakozó szervezetek foglalkoztatást segítő együttműködését, társadalmi szerepvállalását, összehangolja a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, megtalálja a megoldást a fejlődő vállalkozások munkaerő igényeinek rugalmas kielégítésére, illetve támogassa a hátrányos helyzetű célcsoportokat annak érdekében, hogy hosszú távra megélhetést biztosító munkát tudjanak találni. A megyei foglalkoztatási paktumhoz csatlakozhatnak mindazon Nógrád megyében működő szervezetek, amelyek egyetértenek a fenti célokkal, és együttműködésükkel támogatni kívánják a munkahelyteremtést.

A Nógrád megyei foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodásának aláírására 2017. február 17-én került sor a salgótarjáni Megyeházán. A paktumhoz - a konzorciumi tagokon túl - több mint húsz szervezet jelezte csatlakozási szándékát, amelyek között képzőintézmények, civil és vállalkozói szakmai, érdekképviseleti szervezetek, kamarák vannak. Salgótarján Megyei Jogú Város saját TOP fejlesztési keretéből városi foglalkoztatási paktumot hoz létre, ugyanakkor az összehangolás biztosítása érdekében csatlakozik a megyei paktumhoz is.